Sunular

Bazı sunularım aşağıda verilmiştir indirebilirsiniz.

Adolesanlarda Jinekolojik Kanserler

Genital Kanserler

Jinekolojik Kanserlerde Tarama

Postmenopozal Adnksiyal Kist

Postmenopozal Kanamada Yönetim

Serviks Stage-I-B2 Olgularına Yaklaşım

Vagen Arka Duvar Prolapsusu Tedavisi