Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1.  Eren S,Kuyumcuoğlu U,Uludoğan M,Arı B,Gürbüz A.Preeklampside postpartum serum çinko düzeyleri. Zeynep Kamil Hastanesi IX. Jineko-patoloji Kongresinde sunulmuştur.Cilt1,35,Istanbul (1992).
 2. Tuğrul S,Gürbüz A,Görgen H,Eren S.Preeklampside  Maternal Perinatal Mortalite ve Morbidite. Zeynep Kamil Hastanesi IX. Jineko-patoloji Kongresinde sunulmuştur.Cilt1,45,Istanbul (1992).
 3. Tuğrul S,Gürbüz A,Arı B,Uludoğan M.Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Yaklaşımımız ve Perinatal Mortalite ve Morbidite . Zeynep Kamil Hastanesi IX. Jineko-patoloji Kongresinde sunulmuştur.Cilt1,21,Istanbul (1992).
 4. Eren S, Kuyumcuoğlu U, Arı B ,Uludoğan M,Gürbüz A.Preeklampsili olgularda serum fibrinojen ,trombosit ,ürik asid değerlerinde değişiklikler. Zeynep Kamil Hastanesi IX. Jineko-patoloji Kongresinde sunulmuştur.Cilt1,34 ,Istanbul (1992).
 5. Gürbüz A, Tuğrul S, Arı B,Uludoğan M.Vakum ekstraksiyon olguları ve maternal perinatal mortalite ve morbidite. Zeynep Kamil Hastanesi IX. Jineko-patoloji Kongresinde sunulmuştur.Cilt1,38 ,Istanbul (1992).
 6. Gürbüz A ,Görgen H,Eren S.İkiz gebeliklerde prezentasyon ve perinatal mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler. Zeynep Kamil Hastanesi IX. Jineko-patoloji Kongresinde sunulmuştur.Cilt1,21,Istanbul (1992).
 7. Kalay B,Karateke A,Gürbüz A,Kumru A,Fıçıcıoğlu C. Fetal solunum hareketi ve nonstress test:Preterm prematür membran rüptüründe koryoamnionitis ve fetal infeksiyon riskini saptamada zayıf belirtçler. Zeynep Kamil Hastanesi IX. Jineko-patoloji Kongresinde sunulmuştur.Cilt1,22,Istanbul (1994).
 8. 3. Kır G, Çetiner H, Gürbüz A, Karateke A.Hiperplastik ve malignant endometriumda epitelyal membran antijenin aşırı ekspresyonun değeri ve steroid reseptör ekspresyonu ile ilişkisi:9. Ulusal Jinekolojik Onkolojik Kongresi 154,Antalya(2004)

 

 1. Gürbüz B,Gürbüz A,Karlıkaya G,Karateke A,Yücesoy İ,Oral Ö.Asemptomatik postmenopozal kadınlarda body-mass indeksi ile endometrium kalınlığının ilişkisi.2.Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu.P18,İstanbul (1995).
 2. Gürbüz A.Gedikbaşı A,Karateke A,mengüllüoğlu M,Peker H.Hemodinamisi sabil olmayan ektopik gebelikte laparoskopik yaklaşım. V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reprodüktif Medicine Tartışmalı Konular ve çözümler ortak kongresi.Vol(4) 2,Antalya (2003)
 3. Gedikbaşı A, Gürbüz A ,Karateke A, ,Peker H ,Mengüllüoğlu M.Rüptüre olmamış rudimenter horn gebeliği : 2 olgu sunumu. V. Türk Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reprodüktif Medicine Tartışmalı Konular ve çözümler ortak kongresi.Vol(4) 2,Antalya (2003)

 

 1. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi : 20-25 Nisan 2004
 2. Dr. Ayşe Gürbüz, Dr. Ateş Karateke, Dr. Canan Kabaca. Fekal inkontinans: Prevalans ve risk faktörleri ve üriner inkontinans ile ilişkisi: 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 3. Gürbüz A, Karateke A, Eren S, Kabaca C, Aran A, Aköz A. Jinekolojik malignite tanısıyla uygulanan operasyonlarda gözlenen peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar 3. Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C, Kır G, Haliloğlu B.Bir olgu nedeniyle gebelikte kolorektal tümöre yaklaşım. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 4. Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C, Şahinoğlu Z, Haliloğlu B.Masif uterovaginal prolapsus olgusunda pektineokolpopeksi. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 5. Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C, Şahinoğlu Z, Haliloğlu B. Üriner inkontinans: Prevelans ve risk faktörler, Türk kadınlarının inkontinansa bakış açısı. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 6. Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C, Kır G,Aydın A. Atipik glandular hücreler: 2001 Bethesda Siatemi ile sitohistolojik korelasyondaki gelişme . 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 7. Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C .Çocukluktaki enüresis ile erişkin yaştaki üriner ve anal inkontinans ortak etyolojiye mi sahipler ? 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 8. Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C ,Çetingöz E.İleri evre over kanserini tehdit eden tüberküloz peritonit olguları: Olgu sunumu
 9. Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C, Şahinoğlu Z, Haliloğlu B .Vaginal agenesis olgularında uygulanan girişimler ve sonuçları. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 10. Kabaca C , Gürbüz A, Karateke A, Aydın A, Bilgiç R, Önal G.Anjiomyofibroblastoma: Vaka takdimi . 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004
 11. Gürbüz A, Kabaca C, Karateke A, Arık H, Bilgiç R Kotiledonoid Leiomyom: Olgu sunumu. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ,Antalya,2004

 

 1. Ulusal Jinekolojik Onkolojik Kongresi

14.Karateke A, Gürbüz A, Haliloğlu B , Kabaca C .Villoglanduler adenokanser: Diagnostik dilemma.9. Ulusal Jinekolojik Onkolojik Kongresi ,39,Antalya,2004

15.Karateke A, Gürbüz A, Haliloğlu B , Kabaca C. Erken Evre Berrak Hücreli Servikal Kanserlerde Konservatif Cerrahi .9. Ulusal Jinekolojik Onkolojik
2.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi .17-19 Nisan 2002

 1. Karateke A, Gürbüz A, Kabaca C,Gedikbaşı A.Üç olguda prolen mesh ile sakroservikopeksi ve kombine operasyonlar .
 2. Karateke A, Gürbüz A, Kabaca C. TVT ve Otolog greft ile fasyal slin operasyonu uygulanan olguların ilk sonuçları
 3. Karateke A, Gürbüz A, Kabaca C , Mengüllüoğlu M.Total uterin prolapsuslu olgularda sakrospinöz fiksasyon.
 4. Karateke A, Gürbüz A, Kabaca C,Gedikbaşı Vaginal kaf prolapsusu olan olgularda prolen mesh ile sakrokolpopeksi ve kombine operasyonlar