IVF (TÜP BEBEK)

IVF(TÜP BEBEK)
Kendiliğinden gebe kalamayan olgularda toplanan yumurta ve, spermin labaratuar ortamında döllenip ,embrionun anne adayının rahmine yerleştirilmesini içerir.
NORMAL CEVAPLI HASTA
Kadın Yaşı, FSH ,vücut kitle indeksine göre uygun dozda FSH veya HMG kullanımına 8-12 arası oosit üretimi ile yanıt verir.
ZAYIF CEVAPLI HASTA
Daha önceki tüp bebek denemesinde 4 den az oosit elde edilen olgular veya HCG günü veya HCG günü veya HCG günü 500 pg/mol altında E2 düzeyi olan olgular zayıf cevaplı hasta olarak adlandırılır.Genellikle ileri yaş olgular veya genç yaşta düşük over rezervi olan olgulardır. Bu olgularda standart protokoller dışında protokoller kullanılır
1.Mikrodoz flare-up
2.Long stop
3.CC+ HMG
4.Yüksek doz+Antagonist
5.CHRASH protokol
6.Estrojen Priming
7.Doğal Siklus İVF
8.Asiste Hatching
Bu olguları saptamak için çeşitli testler kullanılır.FSH,AMH düzeyi ,antral folükül sayısı en değerlileridir.
AŞIRI CEVAPLI HASTA
Genellikle polikistik overli hastalar bu grupta yer alır . Aşırı ovarian yanıtla cevap verirler.Tedavi
1.Düşük FSH dozları ile başlamak
2.Antagonist protokol kullanmak
3.HMG yerine FSH kullanmak
4.Aşırı yanıtta koast yapmak (HCG yapımını geciktirmek)
5.HCG yerine GnRHa ile ovulasyonu tetiklemek ve gerekise tüm embrioları dondurmak
6. 5. gün transferi yapmak veya gerekirse dondurmak
Seçeneklerinden biri veya fazlasını kombine kullanarak yapılır.

IVF (TÜP BEBEK) HANGİ DURUMLARDA YAPILIR
1.Şiddetli erkek infertilitesi
2.2-4 kez IUI(Aşılama)’a rağmen gebe kalamayan , endometriosis. hafif erkek infertilitesi,ve açıklanamyan infertilite olguları
3.Düşük over(yumurtalık) rezervi olguları
4.Genetik hastalık taşıyıcılığı olan ebeveynler PGD (Preimplantasyon genetik Tanı) için
5.Tubal Hastalık ,Yapışıklık,infeksiyon,endometriosis nedeniyle tubaların hasarlı veya tubaların operasyonlar nedeniyle kaybedilmiş olması
6.Yaşa bağlı infertilite
7.Yumurta veya sperm yokluğu olan bağışla bunu sağlayan olgular veya rahimi olmayan olgular taşıyıcı annelik sistemi ile gebe kalacak ise(Türkiyede yasal değil)