PATOLOJİK SMEAR TEST YÖNETİMİ (Rahim Ağzı Kanseri Öncü Bulguları, CIN)

PATOLOJİK  SMEAR TEST YÖNETİMİ

Smear taramasında HPV testinin rutine girmesi ile tarama ve takipte birtakım değişiklikler olmuştur.Kotest  HPV  ve sitoloji taramasının  birlikte yapılmasına verilen addır.HPV testi yüksek riskli HPV yi araştıran testtir.Pozitif ve negatif olarak yanıt verir .Tipleme ise yüksek risklilerin tipini veren testtir.Rahim ağzı kanserlerinin %80 ninde  etken  16 ve 18 olduğu için bu olgularda smear normal olsa bile kolposkopi  yapılır.

YETERSİZ SMEAR:

Sitoloji sonuçlarının %1 ‘i  yetersiz olarak raporlanır . bu olgularda HPV testi  bilinmiyor veya (-) olsada  yetersiz hücre nedeniyle  smear testi 2-4 ay içinde tekrarlanmalı. Tekrar aynı sonuç çıkarsa kolposkopi yapılır.Eğer HPV testi ilk smearde yapılmamışsa yapmaya gerek yoktur ancak yapılmış ve pozitif ise  ya 2-4 ay içinde smear tekrarı yapılır veya hemen kolposkopi ile ileri incelemeye geçilir. Yetersiz smearin  önemi invazif kanserlerin bir kısmında yetersiz smeare rastlanabilmesidir.

SİTOLOJİ NEGATİF SMEAR :  Normal Smear

ENDOSERVİKAL HÜCRE/TRANSFORMASYON ZON KOMPONENTİ OLMAYAN NEGATİF(NORMAL) SMEAR:

21-29 Yaşında HPV durumu bilinmeyen olgularda rutin taramaya devam edilir.Testi  tekrarlamaya gerek yoktur.pilır

30 yaş ve üstünde ise HPV testi  yoksa yapılması önerilir.Eğer HPV testi yapılmaz ise  3 yıl sonra sitoloji tekrarlanır.

Eğer HPV testi –  ise 5 yıl sonra kotest   (HPV+ smear) yapılabilir.

Eğer HPV test + ise 1 yıl sonra her iki test birlikte tekrarlanır veya HPV genotipleme yapılabilir.Eğer HPV  16 veya 18 + ise  hemen kolposkopi  planlanır. Kolposkopi normal ise  1 yıl sonra  kotest yapılır.

SMEAR NORMAL   HPV  + İSE

30-64 Yaşları arasında 2 yol izlenebilir;

Birinci yol, 1 yıl sonra kotest tekrarlanır.Her iki test – ise  3 yıl sonra kotest tekrarlanır.1 yıl sonraki kotestte   HPV +  veya   smear  anomalisi var ise   kolposkopi yapılır.

İkinci yol , HPV genotiplemesi  yapmak HPV  16 veya 18 + ise kolposkopi yapılır.HPV 16 ve 18 – ise 1 yıl sonra  kotest tekrarlanır.

ASC-US  SİTOLOJİSİ  VARLIĞINDA

30-64 yaş arasında  2 yol izlenebilir

a)1 yıl sonra  sitoloji tekrarı. 1 yıl sonra – ise 3 yıllık rutin sitoloji taramasına geçilebilir.Smear anomalisi  varsa kolposkopi  önerilir. Endoservikal küretaj tercih edilir. Yetersiz kolposkopide endoservikal  küretaj  önerilir.Kolposkopi  sırası CIN2 ve üstü lezyon varlığı  dışında tanısal LEEP önerilmez.

b)HPV testi yapılır(Tercih edilen yöntem). HPV + ise kolposkopi yapılır. HPV – ise 3 yıl sonra kotest yapılır.

ASC-US VEYA LSIL  (21-24 YAŞ ARASI)

İki yol  izlenebilir

a)1 yıl sonra sitoloji tekrarı.1 yıl sonra sonuç  negatif (normal) veya ASC-US  veya LSIL  sonucu çıkar ise tekrar 1 yıl sonra sitoloji (smear tekrarı ). Arka arkaya 2 kez sitoloji negatif  ise rutin taramaya geçilir. 2.  yıl ASC ve üstü sitolojide kolposkopi yapılır.

Eğer  1.veya 2. Yıl sitoloji tekrarlarında  ASC-H, HSIL , AGC çıkarsa kolposkopi  yapılır.

b)ASC-US olgularında  refleks HPV yapılır, HPV  + ise yıllık sitoloji taramasına devem edilir 2 kez – ise rutin taramaya geçilir. ASC üstü sitoloji varlığında kolposkopi yapılır. HPV – ise rutin taramaya geçilir.

65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA ASCUS SİTOLOJİ

30- 64 yaş gibi takip edilir . 65 yaş üstünde ise bu hastalar taramadan çıkarılmaz.HPV – olgulardada 1 yıl sonra kotest  yapılması(tercihan) veya sitoloji takibi  gerekir .

GEBELERDE  ASCUS  SİTOLOJİ

Gebelik dışı  ASC-US ile aynı. Sadece  kolposkopi postpartum 6. Aya kadar ertelenebilir ve gebelerde endoservikal küretaj önerilmez.Kolposkopi normal ise postpartum takip önerilir.

LSIL  ,  ASC-H,  HSIL SİTOLOJİ

Kolposkopi ve  endoservikal Küretaj önerilir.HSIL da tanı ve tedavi için rahim ağzının kısmen çıkarılmasını içeren   leep veya konizasyon  kolposkopik biopsi yerine kullanılabilir.

AGC  SİTOLOJİ

Kolposkopi k inceleme ve endoservikal küretaj uygulanır.  35 yaş üstunde endomettrial biopsi de eklenir.