Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Gürbüz A,Kuyumcuoğlu U,Dayıcıoğlu V,Ünal O,Demirci F,Sohtorik Ü.Comparison of protective transcervical endometrial culture techniques in puerperal patients.XIII. World Congress of Gynecology and Obstetrics(FIGO).Vol 2,127.Singapore,1991.

B2. Dayicioğlu V, Kuyumcuoğlu U,Aytacoğlu S,Hekim N,Gürbüz A,Güzin K.A case f Rokitansky Küster syndrome with inguinal ectopia of the ovary and fallopian tube. XIII. World Congress of Gynecology and Obstetrics(FIGO).Vol 3,262.Singapore,1991.