Gebelik ve Doğum Takibi

Gebelik 9 ay süren bir süreçtir. Bu süreçte ilk 7 ayda aylık daha sonra 15 günlük son aydada haftalık kontrollerle gebelik takibi gerçekleştirilir. Hamilenin durumuna göre, riskine göre ve diğer olasılıklara göre takip ve muayene süreleri daha sıklaştırabilir. Sağlıklı bir doğum ve bebek için düzenli ve güvenli bir uzman takibi mutlak gereklidir.

GEBELİK TAKİBİ

Gebelik  doğal bir süreçtir ancak %5- 20 sinde anne veya bebeği etkileyen sorunlar ortaya çıkabilir.Gebelik takibi bu sorunları önlemeye odaklıdır.

Gebelik takibini alan annelerde sorunların  azaldığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.Bu takibin amacı eğer bebeğin ve annenin sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlamalarını sağlamaktır. Bu takibin amaçlarından biride  sorun beklenen yüksek riskli annelerin saptanıp takip ve tedavisinin yapılmasıdır.

İdeal olan anne adaylarının gebelik öncesi görülüp risklerin saptanması  tedavi edilebilecek sorunların gebelik öncesi tedavisi yada gebeliğe tolere edebilecek bir duruma getirilmesi 3 ay önce folik asidinin verilmesini içerir.

İlk Ofis Muayene

Gebe ve eşinin ve ailesi ayrıntılı bir şekilde geçirilmiş ve kronik hastalık varlığı açısından sorgulanır.Güçlü bir gebelik öncesi diabet şüphesi var ise gebe 35 yaş üzeri ise 16. Haftada ilk glukoz tarama testi yapılır.23 yaş üzeri veya altında olan ailesinde diabet olan,kjm obezite gibi risk faktörü olan  tüm gebelere 24-28 haftada glukoz tarama testi yapılır.

Laboratuar Testleri:

a)Kan Testleri

İlk ofis muayenesinde tam kan sayımı, kan grubu ve Rh tayini ,indirekt Coombs testi ,Sifiliz için VDRL veya RPR ,hepatitis B S Antijeni, anti HIV testi istenir. Anti rubella testi istenebilir.Daha önce gebeliğe bağlı diabet öyküsü olan kadınlara ilk muayenede glukoz tarama testi istenir.

b)Genetik Tarama Testleri

KAN TESTLERİ:

-İlk timester Tarama Testi

Ense kalınlık ve kandan PAP-A,free β-HCG ölçümünü içeren  Down sendromu (trisomy2 1),trisomy 13 ve 18 için tarama testi dir. Tanı oranı %85-%87  yanlış negatifliği %5 tir.

2.Trimester tarama testi

İlk trimester taramasını yaptırmamış  gebeler için 15-20 haftalar( ideal 16-18 haftalar) içinde dörtlü tarama testi  testi ( unkonjuge estriol, HCG,Afp,inhibin) yapılır. Down sendromu, trisomi 13 ve trisomi 18 için duyarlılığı %65-75 , nöral tüp defekti  %80-85 iken yanlış negatifliği % 5 dir.

  1. Free cell DNA

Son yıllarda kullanıma giren anne kanından bebek DNA’sını  üretip trisomy ve fetal cinsiyet kromozomlarını tarayan testtir .Tarama marjları gittikçe artmaktadırTaranan Kromozomların belli bölgeleri tarandığı için invazif testler olan amniosentez ve CVS(koryon villus biopsisi) kadar güvenilir olmasa bile yanlış negatifliği çok düşük(0.5 den az )duyarlılılğı (%98)yüksektir.35 yaş üstü gebelikte,  ultrasonografide trisomy  belirteci saptananlarda . 1. trimester ve  2.trimester testi pozitif olanlarda ,daha önce trisomili doğum yapmış olanlarda istenebilir.

Genetik Amniosentez

15-23haftalarda  gebelik kesesi içindeki amnios sıvısından sıvı alımı  ve genetik tanın testine verilen  addır.

Koryon villus biopsisi

9-13 haftalarda batından çocuğun plasentasından örnek alınarak yapılan kromozom analizi ve genetik tanı testidir.dir. Tarama testleri pozitif olan, kromozmal anomali şüphesi olan ,ultrasonografide trisomi  belirteçleri olan ,genetik hastalık taşıyıcısı veya genetik hastaliğı olanlarda endikedir.Düşük riski %1 civarındadır.Trisomileri saptama oranı %99 dur.

İDRAR TESTLERİ:

İlk gebelik muayesinde tam idrar tahlili ve idrar kültürü yapılır.Gebe kadınların %2-12 sinde asemptomatik(beliti vermeyen)  idrar yolu infeksiyonu vardır.Bu hastalar ağır pyelonefrit geçirmeye adaydır bu nedenle bu gebelerin tedavisi yapılmalıdır.

İdrarda protein çıkışı böbrek hastalığı veya gebelik hipertansiyonu olan preeklampsi belirteci olarak kabul edilir.İdrar testi aylık tekrarlanmalıdır.